Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O D.P.P.I O W.

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Konsultacja zakończona 2022-11-18

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O D.P.P.I O W.

Opis

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Szczegółowy opis konsultacji

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 10 listopada 2022 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
Działając na podstawie § 2 i 3 Uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (dalej: uchwała), zapraszam organizacje działające na terenie Gminy Lubawa do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji
Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (dalej: program).
Forma konsultacji
Zgłaszanie się organizacji pozarządowych w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Gminy Lubawa https://konsultacje.gminalubawa.pl niniejszy komunikat.
Termin konsultacji
Konsultacje będą prowadzone w dniach od 10 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubawa.
Miejsce konsultacji
Program jest dostępny:
1) na stronie internetowej https://konsultacje.gminalubawa.pl
2) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, budynek B, I piętro, pok. 23.
3) Konsultacje przeprowadzane są za pośrednictwem dedykowanej strony https://konsultacje.gminalubawa.pl
Uwagi lub wnioski zgłoszone po 18 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Łukasz Zieliński

Termin konsultacji

2022-11-10 - 2022-11-18

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja wymagająca podania przy rejestracji konta numeru PESEL

Termin archiwizacji

2022-11-19

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-11-10
2022-11-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Termin
2022-11-10 - 2022-11-18
Koniec konsultacji: 2022-11-18

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 49 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Program współpracy gm. Lubawa z organizacjami pozarządowymi 2023.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

KOMUNIKAT.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Do góry