Ikona symbolizująca dokument

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o d.p.p.i o w.


Opiniowanie dokumentu:

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Konsultacja dokumentu została zakończona 2021-11-17

Informacje o dokumencie

 
Pomoc

Informacje o dokumencie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Szczegółowy opis konsultacji

KOMUNIKAT Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 listopada 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji Działając na podstawie § 2 i 3 Uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (dalej: uchwała), zapraszam organizacje działające na terenie Gminy Lubawa do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiot konsultacji Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (dalej: program). Forma konsultacji Zgłaszanie się organizacji pozarządowych w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Gminy Lubawa https://konsultacje.gminalubawa.pl niniejszy komunikat. Termin konsultacji Konsultacje będą prowadzone w dniach od 8 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubawa. Miejsce konsultacji Program jest dostępny: 1) na stronie internetowej https://konsultacje.gminalubawa.pl 2) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, budynek B, I piętro, pok. 23. 3) Konsultacje przeprowadzane są za pośrednictwem dedykowanej strony https://konsultacje.gminalubawa.pl Uwagi lub wnioski zgłoszone po 17 listopada 2021 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opis

Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Termin konsultacji dokumentu

2021-11-08 - 2021-11-17

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 272 0 Brak aktywności

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry