Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024 – 2026

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024 – 2026. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 12.02.2024r. do 19.02.2024r.

  Termin: 2024-02-12 - 2024-02-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa na 2024 r.

  Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa na 2024 r.”

  Termin: 2024-01-05 - 2024-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Lubawa

  Termin: 2023-12-23 - 2024-01-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

  Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubawa

  Termin: 2023-12-18 - 2024-01-02

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O D.P.P.I O W.

  Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

  Termin: 2023-11-14 - 2023-11-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O D.P.P.I O W.

  Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

  Termin: 2022-11-10 - 2022-11-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o d.p.p.i o w.

  Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

  Termin: 2021-11-08 - 2021-11-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje Społeczne Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2021 – 2027

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2021 – 2027. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 09.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

  Termin: 2021-06-09 - 2021-06-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje Społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2021 - 2023

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2021 – 2023. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15.03.2021r. do 19.03.2021r.

  Termin: 2021-03-15 - 2021-03-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2021 – 2027

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2021 – 2027. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

  Termin: 2021-02-19 - 2021-03-05

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry